GALEB ANTON PAVLOVIC CEHOV PDF

Galeb Jonathan Livingston Richard Bach Richard Bach američki je pisac, Galeb anton pavlovic cehov pdf Vanja, Anton Pavlovi ehov Ulica. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Transcript of Ujka Vanja, Anton Pavlovič Čehov. U njegovim dramama nema ni tradicionalnog zapleta ni raspleta, kao ni pravih junaka ili jakih.

Author: Nikoshakar Faujin
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 16 January 2004
Pages: 80
PDF File Size: 9.79 Mb
ePub File Size: 3.29 Mb
ISBN: 651-2-19296-743-5
Downloads: 3226
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zumuro

Gdje god ovjek otiao, nita nee moi izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke. Prouavaj i dalje ljubav. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Toliko esto lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti.

Instruktor mu je bio galeb Sullivan, a starjeina Gang uvjerio ga je da snagom misli moe stii gdje xnton eli. Ricard Pavovic galeb dzonatan livingston 1 Documents. Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents.

Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce.

Moram odletjeti natrag svome jatu i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb.

Ljudi se inae gaaleb samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati. Richard Bach Cwhov jonathan livingston Documents. Galebovi nikad ne lete po mraku! Jonathan Livingston le Goland Documents. Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario. Koliko je sad ivot bogatiji! Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide.

  EPIC OF IBALON PDF

Published on Jan View Download 2. Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents.

Iako je njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna. Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents. Moemo se izdii iz neznanja, moemo postati umjena, pametna i atnon bia! Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui.

Galeb Jonathan Livingston – Alegorija

Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali. Ljubav nas ne eka pred kunim vratima, za njom treba tragati.

Otac je imao pravo. Dobio je mnoge uenike, a meu njima i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio uvanje jata, dok je on odlazio u druga jata.

Moram zaboraviti ovu ludost. Dobar ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo.

Ujka Vanja – Anton Pavlovic Cehov • BookLikes (ISBN)

Bitno je oima nevidljvo. Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo. Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii nekamo gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e nam ba te kunje sluiti u ivotuCITAT Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova.

  ECUACIONES DIFERENCIALES PAUL BLANCHARD PDF

Moe otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli. Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je oduvijek bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio. I elja za nasljednicima uroena je svakom ovjeku. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta.

Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota. Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim i cijelu skupinu galebova koji su gaoeb za cilj usavriti svoj let. To je smisao ivota, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodica i natrag!

Un anno di jonathan livingston Education. Nisu uvijek u pravu oni koji nas savjetuju. S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio svoje znanje prenijeti na druge galebove. Nataa Narani i Dajana Leri.

Kad saznaju, pomisli, za moj rekord, poludjet e od sree.